SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash

KÖRLÁTÁSZATI LYUKHARMÓNIKUM
A szerkezet egy speciális lyukkamera, ami bár panorámaképet készít, de nem a megszokott formában. Működése abban áll, hogy a 13x50 cm-es síkfilmet hengerpalást formában kerül a kamerába. Körülötte hat db. lyuk helyezkedik el, ami lyukakon át a zárt térbe fény jut. Ez a fény kép formájában vetül a fényérzékeny síkfilm felületére. Merthogy a lyukak úgy vannak elhelyezve, hogy egy lyukon keresztül a filmnek csak egy bizonyos felületére vetül kép, ami kép a szélei felé egyre gyengül. Az egymás melletti lyukak a filmre úgy vetítenek képet, hogy azok egymásba úsznak gyengülő szélein, de így végeredményben a hat részképből álló teljes kép egyenletesen fedett.
A lyukkamera (és egyébként minden kamera) képalkotásának sajátossága, hogy az oldalfordítottan, illetve fejjel lefelé helyezkedik el. Itt ez a jelenség élesen megmutatkozik, hiszen a teret ez által olyan módon "rajzolja" a filmre, hogy az egyes részképek nem a megszokott oldalhelyességgel illeszkednek egymás mellé. Ezt jól megfigyelhetjük azon a képen, ahol egy kerékpár látható. Figyeljük meg, hogy hány részletet látunk a kerékpárról. Először a kerékpár legjava, majd a hátsó kerék épp az első kerékkel csaknem összeér, majd a hátsó kerék egy részlete még egyszer. Érdemes továbbá megfigyelni, hogy a hátsó kerék nem körhöz hasonlóan ível, hanem furcsán torzul. Ez annak köszönhető, hogy a film a hengerpalástra feszül, így nem egy egyenes síkon van. Ennek okán történnek efféle torzulások.
A kamerába a film behelyezése sajátos módon történik. A kamera zárt állapotában egy olyan téglatest, aminek egyik oldalán át lehet látni, hisz az egy téglalap formában nyitott. Ott kell átdugni a síkfilmet sötétben, majd azt szélein összeragasztani. Ezt követően a kamerát ki lehet nyitni, ezzel együtt a filmet be lehet zárni az őt ilyen módon körülvevő "harmonikával". Ezen a harmonikán van elhelyezve a hat lyuk, amiket egy-egy vászonanyag zár el a fénytől. A vászon eltávolításával történik az expozíció, ami a fényviszonyoktól függően 2-10 perc.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash

PÉVÉCÉSZETI CSŐLYUKVÁNY
Ez a kamera a Körlátászati lyukharmónikum továbbgondolása. Azzal ugyanis igen körülményes a fényképezés, a kamera és a film méreténél is fogva. Készítettem egy olyan kamerát, ami kisebb, könnyebb a használata, rövidebb a felvételi idő, hiszen magas fényérzékenységű roll-film a felvételi nyersanyag. Így a 2-10 perc kevesebb, mint egy percre rövidült. Működési elve ugyanakkor éppen megegyezik a Körlátászati-lyukharmónikuméval. A kép, ami vele készült Leonardo Utolsó vacsorájának feldolgozása. A festményen az apostolok Jézus felé fordulnak, erős gesztusdokkal kommunikálják felénk értetlenségüket, meghökkenésüket, dühüket... Még hogy köztünk áruló volna?!
Mi történik, ha egy ehhez hasonló szituációt egy a korábban leírt elven működő kamerával le szeretnénk fényképezni? Kör formájú asztalnál kell elhelyezni az embereket! Egy lyuk csak néhány alakot képes rögzíteni. Mert a kamera oldalfordítottan illeszti az egyes képrészleteket, így minden apostol éppen az ellenkező irányba fordul, mint amerre a Jézust megszemélyesítő alak ül. Ha pedig a kép széleire lányokat helyezek, akkor azzal a kép jelentéstartalma is igencsak megváltozik.
A lányok szépsége megbabonázza a derék apostolokat. Ilyen szépségek láttán kit is érdekel ez az egész árulás probléma? A fő kérdés az, hogy ki lesz közülük az, aki megnyeri az elbűvölő hölgyek szimpátiáját.


TÉRNÉZÉSZETI HATLYUKVÁNY
Működési elve éppen megegyezik az előbb leírt két kamera működésével, csak épp a mérete az, ami nagyobbacska. Ez ugyanis nem elsősorban fényképezőgép, inkább a jelenséget szemléltető látványosság. A köztéren fölépíthető fa építmény alkalmas egyszerre akár hat embert is befogadni, akik odabent körbesétálhatják a képet értelmezve azt. A szerkezet 2008-ban épült, amikor is a Mai Manó Ház megrendezte a Camera Obscura kiállítást. A kiállítás ideje alatt, illetve előtte volt megtekinthető a budapesti Nagymező utca és az Andrássy út kereszteződésénél. Egy másik alkalommal a székesfehérvári Műhely Kávézó közreműködésével Székesfehérváron, a Bartók Béla téren volt fölépítve 2009 májusában a Kortárs Művészeti Fesztivál keretein belül.
Bár nem arra lett kitalálva, de a kamerával képet is lehet készíteni, ha a belső hengerpalástra fényérzékeny fotópapírt rögzítünk. Ez mindkét alkalommal meg is történt. A Nagymező utcában készült kép ki is volt állítva az akkor aktuális kiállításon. A két egyenként 1 méter magas és 4,5 méter széles fotópapír szalag egymás fölé illetve alá voltak helyezve, az előhívás és rögzítés a kamerán belül szivaccsal történt. Az így 2x4,5 méteres kép a kiállításon egy éppen akkora palástra volt rögzítve, mint amekkora a kamera belsejében is volt.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash